Ειδικές εφαρμογές

Υποκαπνισμός

Ο υποκαπνισμός με φωσφίνη (fumigation) είναι η πλέον γρήγορη και αποτελεσματική μέθοδος απεντόμωσης χώρων και προϊόντων για την καταπολέμηση εντόμων αποθηκών. Εφόσον έχει προηγηθεί η επιθεώρηση του χώρου που πρόκειται να απεντομωθεί και έχει ολοκληρωθεί ο προσδιορισμός του εντόμου που θα καταπολεμηθεί, ορίζουμε την περίοδο η οποία θα είναι κατάλληλη προς την εφαρμογή. Όλα αυτά πάντα ορίζονται υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου Γεωπόνου- επιστημονικού μας συνεργάτη και υλοποιούνται από το έμπειρο τεχνικό συνεργείο μας.

Η μέθοδος εφαρμογής Fumigation, μπορεί να πραγματοποιηθεί σε χώρους πλοίων, Silo, αποθήκες, βιβλιοθήκες, μέσα μεταφοράς προϊόντων όπως containers, φορτηγά βαγόνια και καταπολεμά παράσιτα σιτηρών, αλεύρου, μπαχαρικών, ξηρών καρπών, βαμβακιού κ.α.