Εξειδικευμένο συνεργείο

Έλεγχος Δικτύου με Κάμερα

Διαθέτουμε ενδοσκοπική κάμερα υψηλής ευκρίνειας για τον έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου και του δικτύου όμβριων υδάτων.Με τον τρόπο αυτό διαπιστώνουμε αν υπάρχει διαρροή, καθίζηση ή σπάσιμο του σωλήνα και το ακριβές σημείο της ζημιάς που έχει υποστεί το δίκτυο.Υπάρχει δυνατότητα βιντεοσκόπησης του ελέγχου και τεχνική μελέτη όταν αυτά επιβάλλονται.

icons8-euro-money-90_1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

icons8-timer-90

ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

icons8-gas-96

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ