Εργασίες για την απώθηση πτηνών και την προστασία των κτηρίων

Απώθηση πτηνών

Η απώθηση πτηνών  χρειάζεται γιατί πολλές φορές τα πτηνά, ειδικά όταν βρεθούν σε μεγάλους αριθμούς δημιουργούν έντονα προβλήματα στα σύγχρονα κτήρια. Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στα περιττώματα που δημιουργούν τα πτηνά. Τα οποία λερώνουν και καταστρέφουν τις επιφάνειες δημιουργώντας παράλληλα και άσχημες οσμές. Επίσης μεταφέρουν στο σώμα τους έντομα εκτοπαράσιτα και παθογόνα μικρόβια που μπορεί να δημιουργήσουν έντονα προβλήματα στην δημόσια υγεία. Τα πτηνά που θεωρούνται οι μεγαλύτεροι εχθροί των κτηρίων στις πόλεις είναι τα περιστέρια, οι γλάροι και δευτερεύοντος τα σπουργίτια. Τα πτηνά μπορεί να δημιουργήσουν όχληση σε όλα ανεξαιρέτως τα κτήρια αλλά και σε δημόσιους χώρους όπως σε πλατείες, μαρίνες, πάρκα κλπ.

Οι εργασίες για την απώθηση πτηνών και την προστασία των κτηρίων γίνονται από έμπειρο προσωπικό, παρουσία υπεύθυνου επιστήμονα της εταιρίας μας. Ο υπεύθυνος επιστήμονας διενεργεί επιθεώρηση πριν από την εγκατάσταση οποιουδήποτε συστήματος για την απώθηση των πτηνων. Κατά την επιθεώρηση ελέγχει και καταγράφει όλους τους χώρους του κτηρίου. Χώρους στους οποίους κάθονται, φωλιάζουν ή κουρνιάζουν τα πτηνά, το είδος του πτηνού και την ένταση της προσβολής. Τέτοια σημεία μπορεί να είναι πρεβάζια παραθύρων, μετώπες, στηθαία, υδρορροές,  πινακίδες, σοβατεπί, προεξοχές, κάμερες ασφαλείας, φωτιστικά κλπ. Επίσης μπορεί να είναι μεγάλες  επιφάνειες όπως σκεπές, προσόψεις, φωταγωγοί, κλιμακοστάσια κ.α.

Εφαρμογές απώθησης πτηνών

Απώθηση περιστεριών με ακίδες

Μια αποτελεσματική μέθοδος μου χρησιμοποιουμε για την  προστασία από πτηνά, είναι η τοποθέτηση των ακίδων στα σημεία που κάθονται (κουρνιάζουν) τα πτηνά. Είναι μία απλή μέθοδος απώθησης για πτηνώντων κτηρίων. Πολλές φορές απαιτείται η χρήση γερανοφόρου οχήματος ώστε να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε αυτά τα σημεία του κτηρίου που φωλιάζουν τα πτηνά και να εγκαταστήσουμε τις ακίδες. Οι ακίδες θα πρέπει να επικολλώνται σε επιφάνειες που προηγουμένως θα έχουν καθαριστεί. Η κόλληση γίνεται με την χρήση ειδικής πολύ ισχυρής κόλλας που θα διασφαλίσει ότι οι ακίδες δεν θα ξεκολλήσουν από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες (ήλιος, βροχή, δυνατοί άνεμοι κλπ.). Οι ακίδες τοποθετούνται για την προστασία σε πρεβάζια, πινακίδες, δοκούς, προεξοχές, κάμερες ασφαλείας, φωτιστικά, στηθαία κλπ.

Απώθηση περιστεριών με δίχτυ

Τα συστήματα απώθησης πτηνών με δίχτυ είναι πολύ αποτελεσματικά για την προστασία των κτηρίων. Το δίχτυ τοποθετείται για την προστασία φωταγωγών, παραθύρων, ταρατσών ή ακόμη και για την κάλυψη προσόψεων ολόκληρων κτηρίων.  Το δίχτυ δίνει λύση ακόμα και σε πολύ υψηλής έντασης προβλήματα μιας και αποκλείει πλήρως τα προστατευόμενα σημεία από τα περιστέρια. Το σύστημα διχτυού μπορεί να καλύψει κάθε αρχιτεκτονική λεπτομέρεια, επειδή είναι εύκαμπτο.Είναι πολύ διακριτικό, αφού είναι διάφανο, η διαπερατότητα στο φως είναι 90%, γεγονός που το κάνει αντιληπτό μόνο από απόσταση λίγων μέτρων. Είναι πολύ διακριτικό και εγκαθίσταται εύκολα. Είναι ανθεκτικό τόσο στις υψηλές όσο και στις χαμηλές θερμοκρασίες.

Προστασία πτηνών από τον νόμο

Τα πτηνά και κυρίως τα περιστέρια στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύονται από την Νομοθεσία. Απαγορεύεται με νόμο η εξόντωσή τους και οποιαδήποτε απόπειρα θανάτωσης περιστεριών ή χρήση δηλητηρίου για την καταπολέμησή τους τιμωρείται με αυστηρά πρόστιμα και ποινή φυλάκισης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που κινδυνεύει άμεσα η υγεία των ανθρώπων ή υπάρχει κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος επιτρέπεται η εξόντωση του πτηνού. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εκδοθεί ειδική άδεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.