Ειδικές εφαρμογές

Σαράκι

Μία από τις δυσκολότερες περιπτώσεις προσβολής είναι αυτή των ξυλοφάγων εντόμων, τα οποία προσβάλουν ξύλινα μέρη όπως έπιπλα, σκεπές, πατώματα ξύλινες κατασκευές κ.α.
Ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος καταπολέμησης των ξυλοφάγων εντόμων είναι η εφαρμογή υποκαπνισμού, ή της οικολογική θερμικής απεντόμωσης κατά τις οποίες επιτυγχάνεται εξόντωση των εντόμων σε όλα τα στάδια ακόμη και σε αυτό του ωού. Καλά αποτελέσματα για τον περιορισμό της προσβολής όταν αυτή γίνει αντιληπτή άμεσα σε πρωταρχικό στάδιο δίνει και η μέθοδος των ενέσεων στο ξύλο ή ο εμβαπτισμός τους σε ειδικά εντομοκτόνα. Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται συνδυασμός των παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση όμως απαιτείται η συμβουλή του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού της εταιρίας μας για την επιλογή και εφαρμογή της κατάλληλης μεθόδου.