Ειδικές εφαρμογές

Αντιμετώπιση Κοριών

Οι κοριοί είναι παρασιτικά έντομα της οικογενείας Cimicid και τρέφονται αποκλειστικά με αίμα. Ο όρος συνήθως αναφέρεται σε μέλη του γένους Cimex των οποίων το Cimex lectularius, ο κοινός κοριός, είναι και το πιο γνωστό, δεδομένου ότι προτιμά να τρέφετε με αίμα από θερμά σώματα, ενώ άλλα είδη των Cimex ειδικεύονται σε άλλα ζώα, π.χ. C. pipistrelli (Ευρώπη), G. pilosellus (δυτικές ΗΠΑ), και C. adjunctus (ανατολικές ΗΠΑ).

Μια από τις αποτελεσματικότερες μεθόδους που χρησιμοποιεί η εταιρία μας ειναι ο υποκαπνισμός. Αποτελεί μια ιδιαίτερα εξειδικευμένη διαδικασία, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για την εξάλειψη των κοριών. Η χρήση της είναι εφικτή μόνο σε ειδικά σχεδιασμένους χώρους για παράδειγμα containers, και μόνο από εξειδικευμένους επαγγελματίες για την καταπολέμηση εστιών σε αντικείμενα τα οποία δεν περιέχουν ευγενή μέταλλα. Η καλύτερη μέθοδος για την καταπολέμηση όλων των σταδίων του εντόμου και ιδιαιτέρως του σταδίου των αυγών.